Introductie Seminar

Voor mensen die uit zijn op een doorbraak!

Meld je aan!

Video impressie

Impressie van het NoMoreGurus Introductie Seminar

 

Tickets & Informatie Nee bedankt, ik kijk nog even verder...

Voor wie is dit event bedoeld?

NoMoreGurus Introductie Seminar

Het NoMoreGurus Introductie Seminar is bedoeld voor zelfbewuste mensen die erop uit zijn het maximale uit hun leven te halen.

Mensen die op zoek zijn naar een unieke mogelijkheid om kennis te maken met wie zij in essentie zijn.

Door het eigen 'zijn' te verifiëren binnen de verschillende resonantie-velden in het werk van NoMoreGurus, krijg je toegang tot antwoorden op vragen 'wat het is om mens te zijn'

 

Vragen zoals:

  • Leef ik op dit moment voluit vanuit mijn unieke authentieke levendigheid?
  • Ben ik nog volledig verbonden met dat waar het in mijn leven werkelijk omgaat?
  • Verlang ik naar een wezenlijkere verbinding met mezelf en anderen?

 

Het NoMoreGurus Introductie Seminar is misschien wel de juiste plek om opnieuw op zoek te gaan naar de essentie van jouw bestaan en wie je kan zijn in een wereld voorbij aan de beperkingen van het verleden. 

Het programma

Het programma van het NoMoreGurus Introductie Seminar bestaat uit twee domeinen. Deze twee domeinen zijn een reflectie van de twee belangrijkste pijlers van persoonlijk transformatie: 'het reflectieve' en 'het fysieke'.

Standup Coaching

In het eerste domein van het programma maak je kennis met Standup Coaching en met het stelsel van 'De Vierde Weg' wat het fundament is van alle programma's van het NoMoreGurus. Gestoeld op de Gurdjieff/Ouspensky traditie, een holistisch bewustzijns-principe, die je een compleet nieuw referentie-kader geeft om je ervaringen, emoties en gedachten-processen te herkaderen.

Tribal Coaching

In het tweede domein van het programma bestaat uit Tribal Coaching en Expanded Awareness waardoor je een nieuwe verbinding zult maken in 'body awareness' en 'groeps-resonantie'. Het opent een nieuw perspectief op de relatie tussen jouw lichaam, geest en je emoties.

Sushi lunch

In de pauze nemen we tijd voor een gezamenlijke Sushi Lunch waarin we op een ongedwongen manier kunnen delen en uitwisselen.

 

Koffie, thee en een Sushi lunch is bij het seminar inbegrepen!

 

Data

Het NoMoreGurus Introductie Seminar is op zondag 21 juli begint om 10:00 uur en eindigt rond 17:00 uur. Het event kan alleen in zijn geheel gevolgd worden.

 

Locatie

Damzigt 56
3454 PS
De Meern (bij Utrecht)
zie pagina Logistiek voor bereikbaarheid.

NoMoreGurUs Introductie Seminar

In dit seminar maak je kennis met onze unieke methodiek
die je in staat stelt een buitengewoon leven te veroorzaken.

Wat ga jij leren
op het introductie seminar?

Een aantal mogelijke uitkomsten van jouw deelname

"Wat is er mogelijk als je niet bent wie je denkt die je bent"

Dit was de vraag die ik voor zijn kiezen kreeg toen ik aan dit werk begon. Als gesjeesde muzikant zag niets anders voor mogelijk in mijn leven dan iets met muziek. Ik was letterlijk één geworden met dat idee en kon me geen andere toekomst voorstellen. Tegelijkertijd zat ik daar ongelofelijk in vast. 

Een mensenleven kan je vaak opdelen in verschillende episodes. Maar al te vaak wordt de inhoud van de verschillende episoden een kopie van de voorgaande. Veel mensen leven een eindeloze herhaling van zetten omdat ze nooit werkelijk hebben 'gekregen' dat ze niet zijn wie ze denken dat ze zijn.

Maar als het leven eens flink uithaalt - een scheiding, een verlies van een baan, een gezondheid die niet meer vanzelfsprekend is - word je vroeg of laat voor een dergelijke vraag gesteld. We zijn niet wie we kunnen zijn maar zijn geworden wie we dachten dat we altijd al waren. Mis. Het leven is een oneindige mogelijkheid tot het veroorzaken van het 'nieuwe'. En daar hoef je niet mee te wachten tot het leven het je laat overkomen.

Iedereen wil gelukkig zijn. Liefst driehonderdenvijfenzestig dagen per jaar. Da's natuurlijk een compleet absurd en overtrokken doelstelling. Wie dat van zichzelf verlangt, heeft nog niet in de gaten dat dergelijke naieviteiten in een sprookjesboek thuis horen.

Aristoteles noemde het 'Eudamonia' als in 'de goede geest'. Een haast onvertaalbare omschrijving van een staat van geluk dat iets te maken heeft met het 'juiste weten' te doen in het streven naar 'het goede'. Hoe onmogelijk dat ook haast is om in woorden te vatten.

Als StandUpCoach kan ik je wel vertellen wat ik zie waar de meeste mensen pas echt gelukkig van worden. Gelijk hebben. (en ik hoef daar geen gelijk over te hebben, hoor!)

In het introductie-seminar ga je zelf zien waarom voor de meeste mensen gelijk hebben de hoogst haalbare vorm van geluk is en wat de impact is van dit oneigenlijke streven.

Een bekende uitspraak luidt; "Wil je geluk of wil je gelijk' Ik kan je aanraden even te wachten tot na het seminar om daar een antwoord op te geven.

In een tijd waarin we nergens meer tijd voor hebben en alles moet en alles steeds verandert, zijn steeds meer mensen het contact met zichzelf kwijt.

Waar in vroeger tijden de mens, in zijn eenvoud, voldoende had aan de beloftes en doctrines van het geloof, daar laat de zelfbewuste Homo Sapiens zich niet meer zo gemakkelijk tevreden stellen.

We kunnen alles zelf, we weten alles zelf en het 'zelf kunnen' is de nieuwe norm. Het wordt echter steeds duidelijker dat er in het tijdperk van 'het zelf' iets wezenlijks lijkt te ontbreken voor het zelf. En het 'zelf' weet zich eigenlijke geen raad...

In de introductie-workshop krijg je toegang tot fundamentele vragen over het belang van zin en zingeving en hoe je daar een , soms nieuwe, invulling aan kan geven.

Zin in een nieuwe context voor zingeving?

Het werk van NMG staat in het teken van de transformatie van het bewustzijn. In de praktijk wordt dat effectief zichtbaar in jouw niveau van Persoonlijk Leiderschap.

Leiderschap bestaat er echter in vele vormen en op allerlei gebied. Voor de meeste niveau's van leiderschap kan je wel of niet kiezen. Daarin schuilt nog een bepaalde mate van vrijwilligheid.

Aan Persoonlijk Leiderschap ontkomt echter geen mens. Het is een vorm van leiderschap waar iedereen op dagelijkse basis mee te maken krijgt. Dat wordt het meest duidelijk in de manier waarop we keuzes maken. Het leven zit vol met keuzes. De meeste zijn triviaal van aard en van relatief weinig gewicht. Maar soms word je geconfronteerd met een andere klasse van dilemma's. Op zo'n moment wil je zo goed mogelijk voorbereid zijn en maximaal bewust van datgene waar het bij jou echt omdraait. Alleen op die manier zal je in staat zijn om, bij twijfel tussen twee relatief goede opties, wat in het kiezen voor de één boven de ander, doorslaggevend moet zijn.

Wat vindt Ellen ervan?

Geloof haar vooral niet!

 

Meld je meteen aan voor
het Introductie Seminar!

Dit seminar maak je kennis met onze unieke methodiek
die je in staat stelt een buitengewoon leven te veroorzaken.


Frank Middendorp 1960

StandUp Coach | Oprichter en mede-eigenaar van NoMoreGurus | Expert in Fourth Way Tradition | 2e jaars student Filosofie Universiteit van Antwerpen | Oprichter GOTO11 en Tools4life | Eigenaar Tapeless Studio Amsterdam | Beroepsmuzikant E.Z. Money, The Boxx CBS en Phonogram | Sweelinck Conservatorium Amsterdam.


Zeer veel ervaring in het bouwen en onderhouden van alle diverse websites. Studeerde van 2012 - 2013 als center-ring member in de USA bij Brendon Burchard.


Manisch Creatief met een lichtelijk neiging naar ADHD 3.0 

Coen Tuerlings 1965

Tribal Coach | Oprichter en mede-eigenaar van NoMoreGurus | Expert in krachtvelden en invloed | Oprichter Soundwork en Soundfulness | 26 jaar ervaring in krachtvelden, groepsdynamiek, advies in communicatie, media producties, CRM systemen, webprojecten en social media oplossingen.


Werkte o.a. als Implementation Coach bij Open Circles. Studeerde professionele marketing bij o.a. Rich Schefren (Strategic Profits, Jay Abraham (the Abraham Group) en Brain Tracy (Brain Tracy International)


Hooggevoelig Onbevangen met een lichtelijk neiging naar HIGHER BLISS 3.0

Wat is NoMoreGurus?

Expanding The Circle Of Conscious Humanity

Missie

NoMoregurus is een school voor persoonlijk leiderschap en de transformatie van bewustzijn gefundeerd op het stelsel van 'De Vierde Weg' die als centrale doelstelling heeft:

Expanding The Circle Of Conscious Humanity

Het stelsel van 'De Vierde Weg' vindt haar oorsprong in de Gurdjieff/Ouspensky traditie. Het stelsel - dat door Gurdjieff aan het begin van de 20e eeuw vanuit het oosten naar het westen is gebracht - is gebaseerd op de bijzondere kennis van de "Wijsheid van de Wereld die niet van een normaal sterveling afkomstig kan zijn".  P.D. Ouspensky


Achtergrond

De school is door StandUpCoach Frank Middendorp reeds in 2004 opgericht onder de naam van 'Tools4life'. In 2015 is Tribal Coach Coen Tuerlings (Soundfulness e.d.) als partner aan boord gekomen en sindsdien opereert de school onder de nieuwe naam 'NoMoreGurus'


Waar staat NoMoreGurus voor?

NoMoreGurus werkt vanuit de filosofie dat werkelijke transformatie geen product kan zijn van oppervlakkige 'pseudo-positiviteit' of 'therapeutisch gepsychologiseer' 


Het werk van NoMoreGurus zou je eerder een holistische vorm van toegepaste filosofie kunnen noemen die uitgaat van de volgende principes:

  1. Ik weet zeker dat ik niets zeker weet
  2. Er is niets mis er is louter iets nog niet mogelijk
  3. Alle wijsheid is reeds in mij aanwezig, alleen nog niet volledig zichtbaar

Voor wie is het werk van NoMoreGurus bedoeld?

Wij zijn ervoor mensen met een open geest en een kritisch blik die op een integere manier uitgedaagd willen worden op de vanzelfsprekendheden in hun leven. Je hebt het hart op de juiste plaats en weet zeker dat er altijd nog iets nieuws te leren valt. Als je je in het bovenstaande profiel kan herkennen ben je van harte uitgenodigd kennis te komen maken via het NoMoreGurus Tribal Warrior Circle event.

Coen Tuerlings
Frank Middendorp

PS: Levensveranderende doorbraken kunnen wij helaas niet helemaal uitsluiten! ;-)

 
Close

50% Complete

Registratie

NoMoreGurUs
Introductie Seminar

Alleen voor Gasten
van het Leaders4Life I programma!